KARIÉRA

Poslať životopis

  Meno

  Email

  Telefón

  Priložiť životopis
  (pdf, doc alebo docx, max. veľkosť súboru: 2 MB)

  Správa

  Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti HBM Pharma s.r.o. prostredníctvom stránky www.hbmpharma.eu v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 2 rokov a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 2 rokov budú údaje vymazané.