KONTAKTY

HBM Pharma s.r.o.
Sklabinská 30
036 80 Martin
Tel.: +421 43 420 21 11
info@hbmpharma.eu
IČO: 31 560 784
IČ DPH: SK2020431710
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 7300 0258
SWIFT: TATRSKBX
Spoločnosť je registrovaná v OR pri O.s. v Žiline,
Oddiel Sro, Vložka 343/L