KARIÉRA

Chcete sa stať členom tímu spoločnosti HBM Pharma s.r.o.?
HBM Pharma s.r.o. je považovaná za lukratívneho a zaujímavého zamestnávateľa v rámci mesta Martin a jeho širšieho okolia nielen pre snahu spoločnosti zabezpečiť svojim zamestnancom uspokojivé pracovné podmienky, ale tiež pre charakter svojej činnosti. V spoločnosti HBM Pharma s.r.o. Vám ponúkame možnosť odborného rastu a prácu v príjemnom prostredí.
Uplatniť sa u nás môžu záujemcovia o prácu najmä so stredoškolským a vysokoškolským farmaceutickým vzdelaním, ale aj absolventi iných odborných škôl, najmä technického a prírodovedného zamerania.
Aj pre práve skončených absolventov sú u nás dvere otvorené. Všetci novoprijatí zamestnanci prejdú viacúrovňovým tréningovým programom, vďaka ktorému získajú vedomosti a zručnosti potrebné pre vykonávanie svojej práce.
Čo ponúkame?
• prácu s modernými farmaceutickými technológiami
• dynamické pracovné prostredie
• vzdelávanie, odborný a kariérny rast
• zaujímavý sociálny program
• zaujímavý systém odmeňovania
Ako postupovať?
Vyplňte formulár, alebo napíšte žiadosť o prijatie do zamestnania a uveďte, v akej oblasti máte záujem pracovať.
Napíšte štruktúrovaný životopis:
• v anglickom jazyku - manažérske pozície
• v slovenskom jazyku - ostatné pozície
Pošlite ho:
• emailom: hr@hbmpharma.eu
• poštou: HBM Pharma s.r.o., Oddelenie ľudských zdrojov, Sklabinská 30, 036 80 Martin
• osobne: na vyššie uvedenú adresu
Kontaktovaní budú len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú naše požiadavky.
Vzdelávanie zamestnancov
Poslaním vzdelávania zamestnancov je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň vedomostí a zručností. Prostredníctvom rôznych kurzov, tréningov a vzdelávacích programov majú možnosť všetci zamestnanci odborne rásť a zvyšovať si svoju kvalifikáciu.
Naši zamestnanci sa zúčastňujú vzdelávacích programov, ktoré sú ušité na mieru konkrétnym pracovným pozíciám. Taktiež môžu navštevovať kurzy rozvíjajúce ich zručnosti pri práci s počítačom, jazykové kurzy a iné. Odborné vedomosti, ktoré u nás získate, budú kľúčom k úspechu vo Vašom profesionálnom živote.