Váš partner pre zmluvnú výrobu farmaceutických prípravkov

O nás

Naše posolstvo

Byť partnerom pre zmluvnú výrobu farmaceutických prípravkov, a to v oblastiach:
výroba injekčných roztokov v ampuliach
výroba tabliet
balenie tabliet
kontrola kvality a uvoľňovanie liekov

Základné údaje

Tržby:
• viac ako 40 mil. EUR p.a.
Počet zamestnancov:
• viac ako 370
Výrobné kapacity:
• 130 mil. ampúl
• 600 mil. tabliet
Skladové kapacity:
• 2 500 paletových miest

História

Mar 1992 Založenie spoločnosti Hoechst-Biotika, spol. s r. o.
Mar 1994 Spustenie výroby tabliet (v súlade s SVP)
Sep 1996 Spustenie výroby ampúl (plniaca linka typu izolátor)
Júl 2005 Prevzatie spoločnosťou Sanitas, Litva
Feb 2010 Nové meno HBM Pharma s.r.o.
Júl 2010 Strategické partnerstvo so spol. Grindeks, Lotyšsko

Referencie

  • A.E.T.
  • BB Pharma
  • Egis
  • Grindeks
  • Hameln
  • Kalceks
  • PannonPharma
  • TEVA/Ratiopharm
  • Stada
  • Wörwag Pharma

Vykonávame činnosti, ktoré sú správne, úplné, a ktoré robia riešenia jednoduchšími.

• Kompletný poskytovateľ služieb v oblasti farmácie
• Štíhle a flexibilné riešenia
• Otvorený a férový prístup
• Dlhodobé partnerstvo

Služby

Výroba, balenie, analytické služby, dossiery, validácie, skladovanie.

• Zmluvná výroba
• Zmluvné balenie
• Serializácia pre EÚ trh
• Serializácia a agregácia pre ruský trh
• Aplikované analytické služby
• Spolupráca pri vývoji registračných dossierov
• Kvalifikácie a validácie
• Skladovanie

Výrobné možnosti

Výroba ampúl

Injekcie v ampulách 1 – 10 ml
(terminálna sterilizácia a aseptické plnenie)
• Injekcie v ampulách 1 – 10 ml
• Terminálna sterilizácia
• Aseptické plnenie

Výroba tabliet

Filmom a cukrom obaľované tablety
• Filmom obaľované tablety
• Cukrom obaľované tablety

Balenie

Ampuly a tablety
• Alu – Alu
• PVC – Alu
• Serializácia pre EÚ trh
    (ampuly a tablety)
• Serializácia a agregácia pre
    ruský trh (ampuly)