KONTAKTY

Spoločnosť

HBM Pharma s.r.o.
Sklabinská 30
036 80 Martin
Tel.: +421 43 420 21 11
Fax: +421 43 422 10 04
IČO: 31 560 784
IČ DPH: SK2020431710
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 7300 0258
SWIFT: TATRSKBX
Spoločnosť je registrovaná v OR pri O.s. v Žiline,
Oddiel Sro, Vložka 343/L

Zmluvná výroba

Iveta Bula
generálna riaditeľka
Tel.: +421 43 420 22 00
Fax: +421 43 422 10 04
iveta.bula@hbmpharma.eu
Matúš Kutný
prevádzkový riaditeľ
Tel.: +421 43 420 26 00
Fax: +421 43 422 10 04
matus.kutny@hbmpharma.eu