KONTAKTY

HBM Pharma s.r.o.
Sklabinská 30
036 80 Martin
Tel.: +421 43 420 21 11
IČO: 31 560 784
IČ DPH: SK2020431710
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 7300 0258
SWIFT: TATRSKBX
Spoločnosť je registrovaná v OR pri O.s. v Žiline,
Oddiel Sro, Vložka 343/L

Iveta Bula
General Director
Tel.: +421 43 420 22 00
iveta.bula@hbmpharma.eu

Branislav Túček
CFO
Tel.: +421 43 420 25 00
branislav.tucek@hbmpharma.eu

Vladimír Novanský
Production & Technical Manager
Tel.: +421 43 420 24 74
vladimir.novansky@hbmpharma.eu

Andrea Novanská
HR Manager
Tel.: +421 43 420 26 22
andrea.novanska@hbmpharma.eu

Juraj Jánošík
Supply Chain Manager
Tel.: +421 43 420 25 40
juraj.janosik@hbmpharma.eu

Michal Gocník
Quality Manager
Tel.: +421 43 420 24 73
michal.gocnik@hbmpharma.eu