Váš partner pre zmluvnú výrobu farmaceutických prípravkov

O nás

Naše posolstvo

Byť partnerom pre zmluvnú výrobu farmaceutických prípravkov, a to v oblastiach:
výroba injekčných roztokov v ampuliach
výroba tabliet
balenie tabliet
kontrola kvality a uvoľňovanie liekov

Základné údaje

Tržby:
• viac ako 30 mil. EUR p.a.
Počet zamestnancov:
• viac ako 370
Výrobné kapacity:
• 120 mil. ampúl
• 400 mil. tabliet
Skladové kapacity:
• 2 500 paletových miest

História

Mar 1992 Založenie spoločnosti Hoechst-Biotika, spol. s r. o.
Mar 1994 Spustenie výroby tabliet (v súlade s SVP)
Sep 1996 Spustenie výroby ampúl (plniaca linka typu izolátor)
Júl 2005 Prevzatie spoločnosťou Sanitas, Litva
Feb 2010 Nové meno HBM Pharma s.r.o.
Júl 2010 Strategické partnerstvo so spol. Grindeks, Lotyšsko

Referencie

  • A.E.T.
  • BB Pharma
  • Egis
  • Grindeks
  • Hameln
  • PannonPharma
  • TEVA/Ratiopharm
  • Siegfried
  • Stada
  • Wörwag Pharma

Vykonávame činnosti, ktoré sú správne, úplné, a ktoré robia riešenia jednoduchšími.

• Kompletný poskytovateľ služieb v oblasti farmácie
• Štíhle a flexibilné riešenia
• Otvorený a férový prístup
• Dlhodobé partnerstvo

Služby

Výroba, balenie, analytické služby, dossiery, validácie, skladovanie, distribúcia.

• Zmluvná výroba
• Zmluvné balenie
• Serializácia pre EÚ trh
• Aplikované analytické služby
• Spolupráca pri vývoji registračných dossierov
• Kvalifikácie a validácie
• Skladovanie
• Veľkodistribúcia

Výrobné možnosti

Výroba ampúl

Injekcie v ampulách 1 – 10 ml
(terminálna sterilizácia a aseptické plnenie)
• Fentanyl sol inj
• Furosemid sol inj
• Magnesium sulphate sol inj
• Metamizol sol inj
• Mildronat® sol inj
• Morphin sol inj
• Oxytocin sol inf
• Piracetam sol inj

Výroba tabliet

Filmom a cukrom obaľované tablety
• Amisulprid fc tbl
• Escitalopram fc tbl
• Itoprid fc tbl
• Pentoxifyllin SR fc tbl
• Perindopril tbl
• Propafenon fc tbl
• Quetiapin fc tbl
• Sildenafil fc tbl

Balenie

Ampuly a tablety
• Alu – Alu
• PVC – Alu
• Serializácia pre EÚ trh